Pranahaz.hu
Betöltés...
info@pranahaz.hu Hívjon: +36 30 436 8977

Adatkezelés és biztonság

Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adavédelmi tájékoztató a www.pranahaz.hu honlap (pranahaz.hu), mint szolgáltató (a továbbiakban: adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozik.

1. Az adatkezelő főbb adatai:
Tulajdonos neve: Dr. Hegedűs Ágnes egyéni vállalkozó
Székhely: 3526 Miskolc, Bethlen Gábor u.3.
Email cím: imagi17@gmail.com
Telefonszám: +3630 4368977


2. A kezelt személyes adatok köre és feldolgozása
Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
Adatfeldolgozó neve: Dr. Hegedűs Ágnes egyéni vállalkozó
Címe: 3526 Miskolc, Bethlen Gábor u.3
Email cím: imagi17@gmail.com
Telefonszám: +3630 4368977

Adatok tárolásának helye: Netmask Interactive Kft.(adatbázis és tárhely szolgáltató)
Címe: 1131. Budapest, Nővér u. 110.

Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
● technikai háttér biztosítás

● egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce, és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)


3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az Ön fent említett adatai (2. pont) kezelésének célja:


- hírlevél küldés: elektronikus formában küldött tájékoztatás a pranahaz.hu által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, kapcsolattartás.Hírlevelet akkor küldünk az Ön részére, ha ahhoz az erre szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét és e-mailcímét és születési évszámát, lakóhely települését, mint az Ön személyes adatát kezeljük.

Fontos, hogy a hírlevélre feliratkozni Ön csak saját nevében jogosult, a feliratkozás során más személy adatait megadni jogellenes és akár büntetőjogi következményekkel is járhat.

Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag a pranahaz.hu, mint adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az Ön hozzájárulásának visszavonásáig a levelezőrendszer használatával.

Ezt meghaladóan a pranahaz.hu az Ön személyes adatait csak az erre jogszabállyal feljogosított hatóság részére, vagy – a személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatszolgáltatás keretében továbbíthatja.

Az adatkezelésre – egyebekben – a személyes adatok védelmére, valamint az információszabadságra vonatkozó mindenkor hatályos törvény (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény) rendelkezései irányadóak.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulása a megadott adatainak kezelésére határozatlan ideig, valamint a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
A hírlevélről Ön bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevél alján található linken, vagy a pranahaz.hu-hoz intézett egyéb nyilatkozattal az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail cím: imagi17@gmail.com
Levélcím: Dr. Hegedűs Ágnes 3526 Miskolc Bethlen Gábor u.3.

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a pranahaz.hu törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, levél formájában (Dr. Hegedűs Ágnes 3526 Miskolc, Bethlen Gábor u. 3.), vagy e-mailben (imagi17@gmail.com) tud kapcsolatba lépni a hírlevél kiküldőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Felhasználóval kapcsolatban a pranahaz.hu nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén a fenti elérhetőségeken lehet.

6. Az adatkezelésért felelős:

www.pranahaz.hu – Dr. Hegedűs Ágnes (3526 Miskolc Bethlen Gábor. u.3.)
A pranahaz.hu fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.

Felfelé görgetés
Scroll to Top